Zapoznaj się z wynikami drugiej edycji dużego badania stanu HR w Polsce, tym razem pod tytułem „Zmiany w polskim HR okiem HR-owców”.

W Raporcie znajdziesz:

💡 Insighty i wnioski na temat aktualnego stanu polskiego HR zaczerpnięte od samych HR-owców
💡 Najnowsze informacje dotyczące stopnia digitalizacji obszaru HR i narzędzi wykorzystywanych przez HR-owców
💡 Możliwość porównania, jak z podobnymi wyzwaniami radzą sobie HR-owcy w innych firmach
💡 14 wnikliwych komentarzy od ekspertów i praktyków HR.

Decydując się na ponowną realizację badania i mocną aktualizację obszarów, które porusza, uwzględniliśmy wyzwania, z jakimi mierzy się HR w Polsce w kolejnym burzliwym momencie. Po pandemii i wybuchu wojny, które niedawno mocno wpłynęły na zagadnienia, za jakie odpowiadał w firmach HR, pojawiło się tym razem spowolnienie gospodarcze, co do którego nie mamy jeszcze pewności jak długotrwałe i jak głębokie będzie. Dlatego bardzo zależało nam, aby dokładnie zdiagnozować specyfikę sytuacji, w jakiej znalazły się firmy w Polsce oraz oczekiwań i zadań stawianych w związku z tym przed zespołami HR.

Raport powstał we współpracy Pracuj Ventures, Pracuj.pl i Great Digital.